ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನ ಆ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ – bjp mla Basavaraj dadesuguru audio viral

basavarajdadesuguru #bjpmla #audioviral ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.