Exclusive Paul ले Samikshyaलाइ के भने का थिय।अब के हुन्छ ? Paul Shah Samikshya Voice Record Audio

PaulShah #SamikshyaAdhikari #PaulSamikshya यहाँ परियोग गरियको भिडियो हामीले Flim And Fashion lover You …