కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు, కవిత భూములు కూడా గుంజుకోవాలి ఇలా #TRS #KCR #KTR #TEENMARMALLANNA

MorningNews #QNEWS #TeenmarMallanna #MorningNewsMallanna #Qnewshd #QnewsLive #MorningNewsWithMallanna …